Các văn bản thành lập và Giấy phép hoạt động

1. Quyết định số 4039/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

2. Quyết định 1808/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển nguyên trạng Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam về làm đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

3. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0103005608 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2004;

4. Quyết định 1329/QĐ-BGTVT ngày 18/5/2009 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm thuộc Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

5. Giấy phép  Hoạt động và đo vẽ bản đồ số 682 ngày 8/10/2009.

CMB

 
< Trước   Tiếp >

Tìm kiếm

Liên kết website

Bộ Giao thông vận tải

Cục Hàng hải Việt Nam

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Tạp chí Hàng hải Việt Nam