Tin tức - Sự kiện

Công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Hội đồng quản trị.

Thực hiện các Quyết định của HĐQT về công tác cán bộ, chiều ngày 30/6/2020 tại văn phòng Công ty, đồng chí Chủ tịch HĐQT Hoàng Tiến Linh chủ trì hội nghị công bố các quyết định của HĐQT về công tác cán bộ của Công ty.

Theo các Quyết định của HĐQT, từ ngày 1/7/2020 đồng chí Nguyễn Hữu Hòa thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty; bổ nhiệm đồng chí Vũ Ngọc Long Giám đốc chi nhánh Hải Phòng giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty và bổ nhiệm đồng chí Đào Trọng Phong Phó giám đốc Chi nhánh giữ chức Quyền Giám đốc Chi nhánh tại Hải Phòng.

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trao quyết định và tặng hoa chức mừng

Chủ tịch HĐQT phát biểu ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của đồng chí Nguyễn Hữu Hòa vào sự phát triển của Công ty. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT chúc mừng và yêu cầu các đồng chí mới được bổ nhiệm, trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu, rèn luyện, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

 

Copyright © 2020 Cmbvn.com.vn - All right reserved | Design by Sky Việt Nam
Top