Tin tức - Sự kiện

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão, lụt

Sáng ngày 21/10/2020, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão, lụt tại 3 khu vực (văn phòng Hà Nội, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hải Phòng).

Tại văn phòng Hà Nội

Tại Chi nhánh thành phố Hải Phòng

Tại Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

 

Copyright © 2020 Cmbvn.com.vn - All right reserved | Design by Sky Việt Nam
Top