Nhà máy đóng tàu

Nhà máy đóng tàu Sông Thu

  • Giới thiệu
  • Tiến độ

Chủ Đầu Tư: TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Địa chỉ:  96 Yết Kiêu, F. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Dự án liên quan

Thiết kế website bởi SKY Việt Nam
Top