Tin tức - Sự kiện

Lễ kí kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho cho dự án cảng chuyên dụng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 tiếp nhận tàu 100.000DWT.

Ngày 08-12-2017, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (Pacific Corporation) và Liên danh tư vấn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) và Viện thiết kế số 2 của Trung Quốc (CCCC2 Harbour) đã tổ chức lễ kí kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho cho dự án cảng chuyên dụng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 tiếp nhận tàu 100.000DWT.

Tại buổi lễ, lãnh đạo CMB, Viện thiết kế số 2 cam kết sẽ cung cấp gói dịch vụ tư vấn đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng, tuân thủ các quy định về hoạt động xây dựng cũng như những cam kết của hợp đồng tư vấn.

Lễ kí kết hợp đồng

Dự án cảng chuyên dụng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 tiếp nhận tàu 100.000DWT.

Copyright © 2020 Cmbvn.com.vn - All right reserved | Design by Sky Việt Nam
Top