Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 12 tháng 10 năm 2004. Ngày 17 tháng 06 năm 2016, Công ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế (thay đổi lần 8). Các ngành, nghề kinh doanh được hoạt động bao gồm:

1. Tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính);

2. Tư vấn lập báo cáo đầu tư xây dựng, báo cáo dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp;

3. Lập quy hoạch các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp;

4. Thiết kế kết cấu các công trình thủy, cảng;

5. Thiết kế các công trình giao thông cảng, đường thủy, bảo đảm an toàn hàng hải;

6. Thiết kế vỏ tàu, cơ khí tàu thủy, bến phao;

7. Thiết kế công trình cho máy xếp dỡ;

8. Thiết kế công trình giao thông;

9. Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp;

10. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình;

11. Thiết kế kiến trúc, công trình dân dụng và công nghiệp;

12. Thiết kế nội - ngoại thất công trình;

13. Thiết kế công trình cấp thoát nước;

14. Thiết kế điện công trình;

15. Thiết kế công trình điện năng (trạm biến thế và đường dây tải điện);

16. Theo dõi, giám sát thi công, thẩm tra: lập báo cáo đầu tư xây dựng, báo cáo dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thiết kế kỹ thuật và kiểm định công trình xây dựng;

17. Dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ bề mặt trái đất, đáy biển;

18. Dịch vụ khí tượng, thủy văn, thí nghiệm, kiểm tra độ bền cơ học, kết cấu xây dựng và đánh giá tài sản;

19. Điều tra khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn;

20. Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp;

21. Dịch vụ tư vấn hàng hải, tư vấn lập hồ sơ công bố mở cảng biển, luồng tàu;

22. Dịch vụ kinh doanh kho bãi;

23. Kinh doanh bất động sản.

Copyright © 2020 Cmbvn.com.vn - All right reserved | Design by Sky Việt Nam
Top