Lĩnh vực tư vấn khác

Luồng Sài Gòn - Vũng Tàu

  • Giới thiệu
  • Tiến độ

Dự án nâng cấp cải tạo luồng và hệ thống báo hiệu luồng Sài Gòn Vũng Tàu

Cỡ Tàu: 30.000DWT 

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Bảo đảm an toàn Hàng hải Việt Nam

Thời gian 2004

Dự án liên quan

Copyright © 2020 Cmbvn.com.vn - All right reserved | Design by Sky Việt Nam
Top