Hình ảnh hoạt động

Mít tinh kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021)

Lãnh đạo Công ty chức mừng và tặng hoa toàn thể chị em phụ nữ văn phòng Công ty tại Hà Nội

Đại diện lãnh đạo Công ty chức mừng và tặng hoa toàn thể chị em phụ nữ  tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện lãnh đạo Công ty chức mừng và tặng hoa toàn thể chị em phụ nữ  tại chi nhánh Hải Phòng

Copyright © 2020 Cmbvn.com.vn - All right reserved | Design by Sky Việt Nam
Top