Nhà máy đóng tàu

Nhà máy đóng tau ba son

  • Giới thiệu
  • Tiến độ

Thời gian thực hiện: 2007 - 2015

Dịch vụ tư vấn: Khảo sát lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công

Loại Công trình: Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu

Quy mô: Diện tích chiếm đất: 95ha

Chiều dài sản nâng: 128 m

Chiều rộng sàn nâng: 22m

Chiều dài bến trang trí: 1385m 

Ụ nổi: 8.5000 T

Ụ khô: 1 ụ 150.000 DWT và ụ 70.000 DWT

Cỡ tàu tiếp nhận: sửa chữa 15.000DWT; đóng mới 70.000DWT

Công suất: đóng mới 10 chiếc /năm và sửa chữa 70 lượt chiếc/ năm

Địa điểm xây dựng: huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 9/Tổng cục CNQP

Dự án liên quan

Copyright © 2020 Cmbvn.com.vn - All right reserved | Design by Sky Việt Nam
Top