Tin tức - Sự kiện

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định 2072/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch là từng bước hình thành và phát triển hệ thống cảng cạn nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu, tăng năng lực thông qua hàng hóa của các cảng biển; tổ chức vận chuyển công – ten – nơ một cách hợp lý nhằm giảm chi phí vận chuyển và thời gian lưu hàng tại cảng biển, đảm bảo an toàn hàng hóa; góp phần giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt ở các đô thị lớn và khu vực có cảng biển lớn. Phát triển hệ thống cảng cạn trở thành các đầu mối tổ chức vận tải, trung chuyển, phân phối hàng hoá, kết hợp với cung cấp các dịch vụ logistics.

Phấn đấu đến năm 2020, phát triển hệ thống cảng cạn có khả năng thông qua tối thiểu khoảng 15% – 20% nhu cầu hàng hoá vận tải công – ten – nơ thông qua hệ thống cảng biển, năng lực thông qua 4.035.000 – 6.845.000 TEU/năm, trong đó miền Bắc đạt 720.000 – 1.810.000 TEU/năm, miền Trung đạt 65.000 – 175.000 TEU/năm, miền Nam đạt 3.250.000 – 4.860.000 TEU/năm.

Đến năm 2030, phát triển hệ thống cảng cạn có khả năng thông qua tối thiểu khoảng 25% – 30% nhu cầu hàng hoá vận tải công – ten – nơ thông qua hệ thống cảng biển, năng lực thông qua khoảng 12.000.000 – 17.600.000 TEU/năm, trong đó miền Bắc đạt khoảng 2.750.000 – 4.820.000 TEU/năm, miền Trung đạt khoảng 350.000 – 630.000 TEU/năm, miền Nam đạt khoảng 8.900.000 – 12.150.000 TEU/năm.

Giai đoạn từ nay đến năm 2020, tập trung đầu tư một số cảng cạn trên các hành lang vận tải kết nối với các cửa khẩu cảng biển lớn ở khu vực phía Bắc (cảng Hải Phòng) và khu vực phía Nam (cảng Thành phố Hồ Chí Minh,  Cái Mép – Thị Vải), các cảng cạn gắn với các hành lang vận tải qua biên giới. Ưu tiên đầu tư cảng cạn có vị trí kết nối được với hai phương thức vận tải, các vị trí gắn liền hoặc nằm gần các cụm khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung, các trung tâm logistics cấp I đã được quy hoạch, các cửa khẩu quốc tế lớn về đường bộ.

Quy hoạch cũng đề ra các giải pháp và cơ chế, chính sách chủ yếu như: Tăng cường quản lý nhà nước đối với phát triển cảng cạn; huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển hệ thống cảng cạn và hệ thống giao thông kết nối; kết hợp quy hoạch phát triển cảng cạn và trung tâm logistics; tăng cường sự tham gia của vận tải đường sắt, đường thuỷ nội địa vào lĩnh vực vận tải công – ten – nơ và phát triển cảng cạn…

Quyet dinh so 2072QĐ - TTg.pdf

 

Copyright © 2020 Cmbvn.com.vn - All right reserved | Design by Sky Việt Nam
Top