Đê, Kè

Trung tâm điện lực duyên hải 1

  • Giới thiệu
  • Tiến độ

DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI 1 (TỪ ĐÊ NGĂN MẶN ĐẾN KÈ BAO PHÍA BIỂN).

Địa điểm thực hiện: Huyện Trà Cú - Tỉnh Trà Vinh

Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Nhiệt Điện 3.

Nội dung công tác tư vấn:

  • Khảo sát địa chất.
  • Thiết kế san lấp:

+ San lấp mặt bằng nhà máy đến cao độ thiết kế +4.2m (hệ cao độ Hòn Dấu) với tổng diện tích san lấp 235ha, trong đó phần san lấp trên bờ 153.82ha, phần lấn biển 81.18ha.

  • Thiết kế kè bao:

+ Tuyến đê bao phần dưới biển có chiều dài 2,673.9m và phần trên bờ, từ đường bờ biển đến đê bao ngăn mặn hiện hữu dài 787.1m.

 + Kết cấu đê bao sử dụng kết cấu đá đắp, mái dốc đê phía biển là 1:3, mái dốc đê phía trong là 1:1.5.

 + Sử dụng khối Tetrapod để phá sóng bảo vệ phía bề mặt ngoài đê.

 + Nền đê phần dưới biển được sử lý bằng cọc xi măng đất.

 + Nền đê đoạn từ đường bờ biển đến đê bao ngăn mặn hiện hữu được xử lý bằng giếng (cọc) cát và được đắp gia tải để tăng khả năng chịu lực của nền.

+ Tuyến đê bao lấn biển đoạn phía Đông Nam, phần trong khu vực cảng than có cao trình đỉnh đê là +5.3m, các đoạn còn lại có cao trình đỉnh đê từ +7.8 ÷ +4.2m.

Dự án liên quan

Copyright © 2020 Cmbvn.com.vn - All right reserved | Design by Sky Việt Nam
Top