GIỚI THIỆU CHUNG

TẬN TÂM – CHUYÊN NGHIỆP – HIỆU QUẢ

Công ty tự hào là một đơn vị tư vấn được hình thành, phát triển gắn liền với sự nghiệp phát triển gần 60 năm Ngành Hàng hải Việt Nam. Từ những ngày đầu Cục Vận tải đường biển (nay là Cục Hàng hải Việt Nam) được thành lập ( 05/5/1965 ), bằng quyết định số 1200/QĐ ngày 8/8/1966, Bộ Giao thông vận tải thành lập Đội khảo sát thiết kế (tiền thân của Công ty) trực thuộc Cục Vận tải đường biển để thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thiết kế các công trình hàng hải.

CHI TIẾT

3

TRỤ SỞ &
CHI NHÁNH

57

NĂM
KINH NGHIỆM

368

KHÁCH HÀNG
TRONG & NGOÀI NƯỚC

3

55

344

TRỤ SỞ &
CHI NHÁNH

NĂM
KINH NGHIỆM

KHÁCH HÀNG
TRONG & NGOÀI NƯỚC

BAN LÃNH ĐẠO

PHẠM TRUNG KIÊN

Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

LÊ HỮU QUẢNG

Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

TRẦN HẢI THANH

Ủy viên HĐQT ,Phó Tổng Giám Đốc

LÊ TẤN ĐẠT

Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

VŨ NGỌC LONG

Phó Tổng Giám Đốc

ĐINH VĂN NGỌC

Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc, GĐ Chi nhánh HCM

ĐÀO TRỌNG PHONG

Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

MỘT SỐ ĐỐI TÁC