GIỚI THIỆU CHUNG

TẬN TÂM – CHUYÊN NGHIỆP – HIỆU QUẢ

Công ty tự hào là một đơn vị tư vấn được hình thành, phát triển gắn liền với sự nghiệp phát triển gần 60 năm Ngành Hàng hải Việt Nam. Từ những ngày đầu Cục Vận tải đường biển (nay là Cục Hàng hải Việt Nam) được thành lập ( 05/5/1965 ), bằng quyết định số 1200/QĐ ngày 8/8/1966, Bộ Giao thông vận tải thành lập Đội khảo sát thiết kế (tiền thân của Công ty) trực thuộc Cục Vận tải đường biển để thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thiết kế các công trình hàng hải.

CHI TIẾT

3

TRỤ SỞ &
CHI NHÁNH

57

NĂM
KINH NGHIỆM

368

KHÁCH HÀNG
TRONG & NGOÀI NƯỚC

TIN TỨC – SỰ KIỆN

XEM THÊM

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Tư vấn khảo sát hiện trạng, địa hình, địa chất (bao gồm cả thí nghiệm), khí tượng, thủy văn.

TƯ VẤN QUY HOẠCH

Tư vấn lập quy hoạch, chiến lược phát triển, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch xây dựng.

TƯ VẤN NGHIÊN CỨU DỰ ÁN

Tư vấn nghiên cứu mô hình toán, mô hình chạy tàu; tư vấn các thủ tục đầu tư; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật.

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM TRA

Tư vấn thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, thẩm tra.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tư vấn giám sát khảo sát, giám sát thi công; quản lý dự án đầu tư xây dựng; kiểm định chất lượng công trình.

LĨNH VỰC KHÁC

Tư vấn các dự án năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu; tư vấn lựa chọn nhà thầu; kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho bãi logistics; dịch vụ quảng cáo; hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và các giải pháp thông minh.

TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Tư vấn khảo sát hiện trạng, địa hình, địa chất (bao gồm cả thí nghiệm), khí tượng, thủy văn.

TƯ VẤN QUY HOẠCH

Tư vấn lập quy hoạch, chiến lược phát triển, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch xây dựng.

TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Tư vấn khảo sát hiện trạng, địa hình, địa chất (bao gồm cả thí nghiệm), khí tượng, thủy văn.

TƯ VẤN QUY HOẠCH

Tư vấn lập quy hoạch, chiến lược phát triển, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch xây dựng.

TƯ VẤN NGHIÊN CỨU DỰ ÁN

Tư vấn nghiên cứu mô hình toán, mô hình chạy tàu; tư vấn các thủ tục đầu tư; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật.

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THẨM TRA

Tư vấn thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, thẩm tra.

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tư vấn giám sát khảo sát, giám sát thi công; quản lý dự án đầu tư xây dựng; kiểm định chất lượng công trình.

LĨNH VỰC KHÁC

Tư vấn các dự án năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu; tư vấn lựa chọn nhà thầu; kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho bãi logistics; dịch vụ quảng cáo; hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và các giải pháp thông minh.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

MỘT SỐ ĐỐI TÁC