Cảng khách quốc tế Hòn Gai

Chủ đầu tư:

Tập đoàn Sungroup

Địa điểm/vị trí:

Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Quy mô: 

Bến cứng: 920m, tiếp nhận tàu khách quốc tế 225.000 GRT

Bến du thuyền Ponton:

– giai đoạn 1: 1.182m

– giai đoạn 2: 1.390m

Dịch vụ tư vấn chính: 

Khảo sát, lập quy hoạch, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công Bến du thuyền giai đoạn 1, 2.

Cảng LNG Sơn Mỹ

14/07/2023

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ Địa điểm/vị trí: Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Quy mô:  Đê chắn sóng dài 1.425m; luồng tàu rộng 250m; cao độ đáy -15,5mHĐ; bến cảng giai đoạn 1 có chiều dài 360m tiếp nhận tàu LNG Q-flex đến 123.000DWT (217.000m3); công suất 3,6…

Chi tiết

Cảng khách quốc tế Hòn Gai

16/02/2022

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sungroup

Chi tiết

Cảng Đình Vũ

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và các nhà đầu tư

Chi tiết