Cảng LNG Sơn Mỹ

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ

Địa điểm/vị trí:

Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Quy mô: 

Đê chắn sóng dài 1.425m; luồng tàu rộng 250m; cao độ đáy -15,5mHĐ; bến cảng giai đoạn 1 có chiều dài 360m tiếp nhận tàu LNG Q-flex đến 123.000DWT (217.000m3); công suất 3,6 triệu tấn/năm.

Dịch vụ tư vấn chính: 

Khảo sát, nghiên cứu mô hình toán, mô hình chạy tàu, thiết kế cơ sở.

Bến số 3,4 Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng

21/01/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Chi tiết

Cảng xăng dầu ngoại quan Vân Phong

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Chi tiết

Cảng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chi tiết