Dự án nạo vét tuyến luồng Cái Mép Thị vải

Chủ đầu tư:

Ban quản lý dự án hàng hải

Địa điểm/vị trí:

Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh  Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô: 

Cải tạo, nâng cấp tuyến luồng từ phao số “0” vào khu bến cảng container Cái Mép chiều dài 46,6km cho tàu đến 200.0000 tấn hoặc lớn hơn.

Dịch vụ tư vấn chính: 

Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi,   khảo sát, nghiên cứu mô hình toán, mô hình chạy tàu, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công.

Cảng Quốc tế Thị Vải

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải

Chi tiết

Cảng Đình Vũ

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và các nhà đầu tư

Chi tiết

Cảng và khu neo đậu tàu Đảo Bạch Long Vĩ

16/02/2022

Địa điểm/vị trí: Đảo Bạch Long Vĩ

Chi tiết