Khu công nghiệp dịch vụ đầm nhà Mạc

Chủ đầu tư:

Tập đoàn Sungroup

Địa điểm/vị trí:

Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Quy mô: 

Diện tích 1.485ha, đầu tư cơ sở hạ tầng san nền, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển

Dịch vụ tư vấn chính: 

Khảo sát, lập quy hoạch, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở.

Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Cầu – Lạch Huyện

Chi tiết

Nhà máy đóng tàu Ba Son

16/02/2022

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 9/Tổng cục CNQP

Chi tiết

Cảng Thị Vải

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải

Chi tiết