CMB TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ngày 13/10/2023, CMB tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên  và các đồng chí lãnh đạo Chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty, Chi nhánh.

Theo báo cáo tại Hội nghị do ông Lê Hữu Quảng, Tổng giám đốc trình bày, trong 9 tháng đầu năm, mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, HĐQT, Ban Điều hành, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao đông, Công ty đã thực hiện hoàn thành cơ bản kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, doanh thu, lợi nhuận đạt trên 80% kế hoạch năm 2023.

Bên cạnh các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh, các mặt hoạt động khác của Công ty đều có chuyển biến tích cực: Khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và văn hóa doanh nghiệp, lấy khách hàng làm trung tâm tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh; việc đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ thực chất, có trọng tâm, trọng điểm có tính ứng dụng cao; Uy tín, thương hiệu của công ty tiếp tục được khẳng định, gắn với đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm, có năng lực chuyên môn.

Trong phần báo cáo của mình, ông Lê Hữu Quảng cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế, cũng như nhân diện các khó khăn, thách thức Công ty phải đối mặt trong thời gian tới. Kế thừa các kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, Công ty phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phạm Trung Kiên ghi nhận, đánh giá cao các kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, Ông Phạm Trung Kiên cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế và các giải pháp khắc phục. Đồng thời, đề nghị toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động nỗ lực, cố gắng hơn nữa để phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2023.

Tại Hội nghị, Công ty đã tổ chức công bố, trao tặng các danh hiệu thi đua của các Bộ, Ngành và của Công ty cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

CMB – TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

27/04/2023

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 2079/KHLT-HHVN-CĐHHVN ngày 21/11/2022, chiều ngày 26/4/2022, CMB tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023. Hội nghị được tổ chức tại Văn phòng Công ty và trực tuyến với các Chi nhánh tại Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

20/07/2023

Ngày 19/07/2023, Chi nhánh Công ty tại thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Chi tiết

CMB TỔ CHỨC KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 – 20/10/2023)

21/10/2023

Sáng ngày 20/10/2023, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chi tiết