CMB TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Ngày 13/01/2023 tại Hà Nội, CMB tổ chức hội thảo khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Về hội thảo khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là sinh hoạt thường kỳ của CMB để trao đổi các vấn đề kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ trong các sản phẩm tư vấn của CMB, đồng thời tiếp nhận, thảo luận về các ý tưởng sáng tạo trong lao động sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công tác tư vấn.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023, CMB đã tổng kết, đánh giá các khó khăn, thuận lợi, các kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế trong năm 2022. Đồng thời, nhận diện các khó khăn, thách thức, đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

Qua tổng kết, đánh giá, trong năm 2022 mặc dù còn có nhiều khó khăn trong công tác thị trường. Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ các Bộ, Ban, Ngành, địa phương, các cơ quan, đối tác, các nhà đầu tư, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần đoàn kết, sự nhiệt tình và trách nhiệm cao trên mọi lĩnh vực công tác của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, CMB đã gặt hái được những thành công đó là:

– Thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;

– Hoàn thành nhiều đồ án có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng: Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; công tác tư vấn dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung; Dự án đầu tư xây dựng các đèn biển…

– Công tác đào tạo, tuyển dụng đạt được kết quả tốt; công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo luôn được quan tâm và ứng dụng mạnh mẽ vào các sản phẩm tư vấn.

– Uy tín, thương hiệu của công ty ngày càng được khẳng định và nâng cao, gắn với một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm, lấy khách hàng làm trung tâm.

Tại hội nghị, CMB đã tổ chức trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Việc thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần tạo động lực cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong lao động, sản xuất góp phần tạo nên uy tín, thương hiệu và sự phát triển vững mạnh của CMB.

Một số hình ảnh tại hội thảo

Một số hình ảnh tại hội nghị

CMB TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

14/01/2023

Ngày 13/01/2023 tại Hà Nội, CMB tổ chức hội thảo khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chi tiết

CMB – TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

27/04/2023

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 2079/KHLT-HHVN-CĐHHVN ngày 21/11/2022, chiều ngày 26/4/2022, CMB tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023. Hội nghị được tổ chức tại Văn phòng Công ty và trực tuyến với các Chi nhánh tại Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020 – 2025

15/06/2023

Sáng ngày 14/06/2023, Đảng uỷ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết