ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Sáng ngày 14/06/2023, Đảng uỷ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Đình Minh – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam- CTCP, đồng chí Phạm Trung Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT CMB cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí đảng viên là lãnh đạo Công ty, cấp uỷ các Chi bộ trực thuộc, trưởng phòng Công ty, Chi nhánh, đơn vị liên kết.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trung Kiên đã trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế, giải pháp và các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu, cơ bản tán thành với báo cáo sơ kết do đồng chí Bí thư Đảng ủy trình bày, các đại biểu đóng góp thêm các ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến khoa học công nghệ, phát triển đảng, thực hành tiết kiệm … để góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chung của cả nhiệm kì.

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lương Đình Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty. Đồng chí đã biểu dương, đánh giá cao các kết quả mà Công ty đã đạt được trong nhiều năm, trong đó đặc biệt là trong nửa nhiệm kì vừa qua, nội bộ công ty đoàn kết, các chỉ tiêu tài chỉnh đều tăng qua các năm, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, góp phần vào thành tích của Đảng bộ Tổng công ty. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo, trên cơ sở kết quả hội nghị sơ kết này, Đảng bộ công ty cần xây dựng chương trình hành động, phân công cụ thể cho các đồng chí trong ban chấp hành; thực hiện kiện toàn chức danh phó bí thư; thực hiện tốt công tác phát triển Đảng; nghiên cứu đề xuất các chính sách đặc thù …để quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trong lời phát biểu đáp từ, đồng chí Phạm Trung Kiên thay mặt cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ Công ty trong suốt thời gian qua. Đảng bộ Công ty sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo để cụ thể hóa trong chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thời gian còn lại của nhiệm kì, Công ty xác định còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Công ty kêu gọi các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, cùng với tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội Đảng bộ công ty, để tiếp tục đưa Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải phát triển ổn định, bền vững.

Một số hình ảnh của Hội nghị

CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

08/07/2023

Chiều 07/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Chi tiết

CMB TỔ CHỨC THAM QUAN NGHỈ MÁT CHO CBCNV NĂM 2022

12/08/2022

Trong các ngày từ 29 đến 31 tháng 7 năm 2022, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) đã tổ chức kỳ nghỉ cho gần 200 cán bộ công nhân viên hiện đang công tác tại Văn phòng Công ty (Hà Nội) và các Chi nhánh tại Hải Phòng…

Chi tiết

CMB – TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

27/04/2023

Sáng 26/4/2023, tại Hà Nội, Công ty CP Tư vấn XDCT Hàng hải (CMB) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông được ủy quyền.

Chi tiết