HỘI THẢO QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÓM CẢNG BIỂN VÀ HỆ THỐNG CẢNG CẠN THỜI KÌ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Chiều ngày 08/11/2022, tại Hà Nội, Bộ GTVT tổ chức Hội thảo Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang, đại diện văn phòng Chính phủ, lãnh đạo một số Bộ, Ngành, địa phương và sự tham gia của hơn 200 đại biểu họp trực tiếp và các đầu cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố; các trường Đại học, Viện nghiên cứu; các Hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức Tư vấn, các nhà khoa học, chuyên gia. Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhận, các nhà khoa học nhằm nâng cao chất lượng nội dung quy hoạch trước khi tổ chức thẩm định, trình duyệt quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về hướng dẫn một số Điều của Luật Quy hoạch.

Tại hội thảo, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải – CMB (đơn vị chủ trì lập Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển) đã trình bày Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021, tầm nhìn đến năm 2050; Trung tâm tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải (đơn vị chủ trì lập quy hoạch cảng cạn) đã trình bày Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hội thảo đã nghe 12 ý kiến góp ý trực tiếp và các ý kiến tham gia, góp ý (bằng phiếu). Các ý kiến tại hội thảo đều đánh giá cao chất lượng nội dung và kết quả nghiên cứu quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện lần này, đặc biệt là quy hoạch đã đề xuất nhiều nội dung để tích hợp đồng bộ với quy hoạch tỉnh đang triển khai thực hiện đồng thời. Các địa phương đề xuất cơ quan lập quy hoạch xem xét quy hoạch theo hướng mở để tạo thuận lợi trong hoạt động thu hút đầu tư.

Đại biểu phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự; sự cố gắng của Vụ KHĐT, Cục HHVN và liên danh tư vấn lập quy hoạch, đồng thời đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, các hiệp hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học… tiếp tục nghiên cứu và có văn bản góp ý về Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam để sớm có bản quy hoạch chất lượng, có tính khả thi cao trình TTCP phê duyệt trong năm 2022 làm cơ sở để Bộ GTVT tiếp tục phê duyệt quy hoạch chi tiết vùng đất, đảm bảo hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục trong quy hoạch tổng thể, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nước ta hội nhập sâu rộng và đủ sức cạnh tranh trong hoạt động cảng biển với các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Một số hình ảnh trong hội thảo:

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CMB TRONG TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LOGISTICS VIỆT NAM 2023

14/08/2023

Trong 03 ngày, từ ngày 10- 12/08/2023, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải (CMB) đã có gian hàng tham gia tại Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam (VILOG)

Chi tiết

HỘI THẢO QUY HOẠCH CHI TIẾT PHÁT TRIỂN VÙNG ĐẤT, VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN QUẢNG NAM THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

29/11/2022

Sáng 26/11, tại Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang chủ trì hội thảo khoa học “Lấy ý kiến về kết quả nghiên cứu, đề xuất quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất đầu tư luồng cảng biển nước sâu theo quy hoạch”

Chi tiết

CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ TÂN CẢNG HẢI PHÒNG (TC – HICT) TIẾP NHẬN ĐÓN TEU CONTAINER THỨ 1 TRIỆU CỦA NĂM 2022

05/12/2022

CMB tự hào là đơn vị tư vấn được đồng hành, cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trong việc phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển. Với dự án cảng TC-HICT, CMB vinh dự, tự hào là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn cho dự án từ công tác khảo sát, quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết và giám sát thi công xây dựng công trình.

Chi tiết