Bến 7,8 cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Địa điểm/vị trí:

Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

Quy mô: 

Diện tích 80ha; chiều dài bến 900m tiếp nhận tàu Container đến 18.000TEU; bến sà lan chiều dài 200m cho tàu 160TEU; công suất 1,9 triệu TEU/năm

Dịch vụ tư vấn chính: 

Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở

Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Chi tiết

Cảng Quốc tế Thị Vải

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải

Chi tiết

Cảng quốc tế Cam Ranh

15/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tân cảng Petro Cam Ranh

Chi tiết