Cảng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Địa điểm/vị trí:

Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Quy mô: 

Nâng cấp hệ thống cảng, luồng tàu để đảm bảo khai thác cho tảu 40.000DWT

Dịch vụ tư vấn chính: 

Đánh giá hệ số bận của bến, luồng tàu; đề xuất giải pháp nâng cao khả năng khai thác; thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công nạo vét luồng tàu 40.000DWT.

Cảng Đình Vũ

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và các nhà đầu tư

Chi tiết

Cảng Thị Vải

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải

Chi tiết

Cảng xăng dầu ngoại quan Vân Phong

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Chi tiết