Cảng Đình Vũ

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và các nhà đầu tư

Địa điểm/vị trí:

Quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Quy mô: 

Diện tích 73,56ha; chiều dài bến 1.610,6m, tiếp nhận tàu 20.000 – 50.000 DW T; công suất 15 triệu tấn/năm

Dịch vụ tư vấn chính: 

Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, giám sát thi công xây dựng.

Cảng Tiên Sa

15/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng

Chi tiết

Cảng Long An

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Long An

Chi tiết

Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Chi tiết