Cảng Đình Vũ

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và các nhà đầu tư

Địa điểm/vị trí:

Quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Quy mô: 

Diện tích 73,56ha; chiều dài bến 1.610,6m, tiếp nhận tàu 20.000 – 50.000 DW T; công suất 15 triệu tấn/năm

Dịch vụ tư vấn chính: 

Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, giám sát thi công xây dựng.

Luồng Soài Rạp (giai đoạn 2)

16/02/2022

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Dự án Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2)

Chi tiết

Cảng và khu neo đậu tàu Đảo Bạch Long Vĩ

16/02/2022

Địa điểm/vị trí: Đảo Bạch Long Vĩ

Chi tiết

Bến số 3,4 Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng

21/01/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Chi tiết