Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Địa điểm/vị trí:

Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Quy mô: 

Diện tích 18,5ha, chiều dài bến 800m, tiếp nhận tàu 50.000-70.000DWT. Đê chắn sóng chiều dài 770m

Dịch vụ tư vấn chính: 

Khảo sát, lập quy hoạch, lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công, Giám sát thi công xây dựng

Cảng xăng dầu ngoại quan Vân Phong

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Chi tiết

Cảng quốc tế Long An

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Long An

Chi tiết

Cảng Quốc tế Thị Vải

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải

Chi tiết