Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Địa điểm/vị trí:

Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Quy mô: 

Diện tích 18,5ha, chiều dài bến 800m, tiếp nhận tàu 50.000-70.000DWT. Đê chắn sóng chiều dài 770m

Dịch vụ tư vấn chính: 

Khảo sát, lập quy hoạch, lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công, Giám sát thi công xây dựng

Bến số 3,4 Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng

21/01/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Chi tiết

Cảng Liên Chiểu

15/02/2022

Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng và các nhà đầu tư

Chi tiết

Cảng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chi tiết