Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3

Chủ đầu tư:

Công ty CP năng lượng Vĩnh Tân 3

Địa điểm/vị trí:

Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Quy mô: 

01 bến nhập than 100.000 DWT và một bến nhập hàng tổng hợp 3.000 DWT, nạo vét cơ bản cho đoạn luồng vào chung cho tàu 100.000 DWT

Dịch vụ tư vấn chính: 

Khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế cơ sở.

Khu công nghiệp Nam Tiền Phong

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Deep C Nga (DCRU)

Chi tiết

Khu công nghiệp DEEP C2B

14/07/2023

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hồng Đức Địa điểm/vị trí: Phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng Quy mô:  Tổng diện tích 132,7 ha, trong đó 102,7ha đất công nghiệp. Dịch vụ tư vấn chính:  Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500,…

Chi tiết

Trung tâm Logistics, cảng Cạn cảng tổng hợp Tây Ninh

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Logistics Quốc tế Tây Ninh

Chi tiết