Cảng Liên Chiểu

Chủ đầu tư:

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng và các nhà đầu tư

Địa điểm/vị trí:

Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Quy mô: 

Kè chắn sóng và đê chắn sóng 1.170m, luồng tàu rộng 160 m, cao độ đáy -14mHĐ; bến cảng khởi động tổng chiều dài 750m tiếp nhận tàu 100.000 tấn, tàu Container 6.000 – 8.000 TEUs, công suất 5 triệu tấn/năm

Dịch vụ tư vấn chính: 

Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở.

Cảng xăng dầu ngoại quan Vân Phong

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Chi tiết

Cảng chuyên dụng Thép Hòa Phát – Dung Quất

24/03/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất

Chi tiết

Cảng Đình Vũ

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và các nhà đầu tư

Chi tiết