Nhà máy đóng tàu Ba Son

Chủ đầu tư:

Ban quản lý dự án 9/Tổng cục CNQP

Địa điểm/vị trí:

Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô: 

Diện tích 95ha; chiều dài bến 1.385m; sàn nâng tàu 4.500T, cỡ tàu tiếp nhận sửa chữa 150.000DWT, đóng mới 70.000DWT; công suất đóng mới 10 chiếc /năm, sửa chữa 70 lượt chiếc/năm

Dịch vụ tư vấn chính: 

Khảo sát, lập quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công.

Khu công nghiệp Nam Tiền Phong

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Deep C Nga (DCRU)

Chi tiết

Khu công nghiệp cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ

Chi tiết

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty CP năng lượng Vĩnh Tân 3

Chi tiết