JETTY NO. 1,2 HAI PHONG INTERNA- TIONAL GATEWAY PORT

Client:

Tan Cang Hai Phong International Container Terminal Company Limited;

Location:

Cat Hai District, Hai Phong

Scale: 

The project covers an area of 45ha; the berth length is 750m, accommodating container ships up to 100,000DWT full-load, 160,000DWT partial load; capacity of 1.1 million TEU/ year.

Main consultancy services: 

Survey, preparing master plan, feasibility study report, basic design, technical design, detailed design and construction supervision.

VINH HUNG GENERAL PORT

16/02/2022

Client: Vinh Hung Dong Nai Company Limited

Chi tiết

PROJECT OF DREDGING CAI MEP THI VAI CHANNEL

14/07/2023

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án hàng hải Địa điểm/vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh  Bà Rịa – Vũng Tàu Quy mô:  Cải tạo, nâng cấp tuyến luồng từ phao số “0” vào khu bến cảng container Cái Mép chiều dài 46,6km cho tàu đến 200.0000 tấn hoặc lớn hơn. Dịch…

Chi tiết

LONG AN INTERNA- TIONAL PORT

16/02/2022

Client: Long An Port Joint Stock Company

Chi tiết