CMB – TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Sáng 26/4/2023, tại Hà Nội, Công ty CP Tư vấn XDCT Hàng hải (CMB) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông được ủy quyền.

Tại đại hội, đồng chí Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT đã trình bày các báo cáo, tờ trình, trong đó có kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chủ động, sáng tạo, thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả nên Công ty vẫn đạt được sự tăng trưởng ổn định, bền vững với tổng tài sản tăng từ 295,4 tỷ lên 407, 5 tỷ, vốn chủ sở hữu từ 75,7 tỷ lên 88,8 tỷ; doanh thu từ 112,4 tỷ lên 134,3 tỷ; lợi nhuận tăng từ 23,5 tỷ lên 30,1 tỷ; chi trả cổ tức từ 21 – 36% vốn điều lệ.

Đồng chí Phạm Trung Kiên cũng đã trình bày các khó khăn, thách thức công ty phải đối mặt trong năm 2023 cũng như trong nhiệm kì 2023 – 2028. Kế thừa các thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển 57 năm qua, trong nhiệm kì 2023 – 2028, CMB quyết tâm thực hiện các giải pháp đồng bộ trong việc phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, văn hóa doanh nghiệp, kỷ luật lao động, công tác thị trường để giữ vững, nâng cao uy tín, thương hiệu là đơn vị tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực cảng – đường thủy, hạ tầng kỹ thuật, gắn với một đơn vị tư vấn tận tâm, trách nhiệm lấy khách hàng làm trung tâm; phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, ông Phạm Trung Kiên, bà Đoàn Thị Như Ý tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận dân chủ, giải trình, làm rõ của chủ tọa, Đại hội đã biểu quyết, thông qua nghị quyết với sự tán thành 100%.

Một số hình ảnh của đại hội cổ đông:   

ĐẠI HỘI CHỊ BỘ CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2022 – 2025

14/11/2022

Được sự chỉ đạo và thống nhất của BCH Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải, ngày 12/11/2022, Chi bộ Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Chi tiết

CÔNG TY CMB CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

09/03/2023

Nhân dịp Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (08/3/1910 – 08/3/2023), Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã tổ lễ kỷ niệm tại văn phòng Công ty và hai chi nhánh tại TP.Hải Phòng và TP.Hồ Chí Minh để chúc mừng chị em là cán bộ CNV của Công ty, Chi nhánh.

Chi tiết

CMB – TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

27/04/2023

Sáng 26/4/2023, tại Hà Nội, Công ty CP Tư vấn XDCT Hàng hải (CMB) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông được ủy quyền.

Chi tiết