HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ngày 19/07/2023, Chi nhánh Công ty tại thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Đồng chí Lê Hữu Quảng, Tổng Giám đốc; Các đồng chí lãnh đạo Công ty, lãnh đạo Chi nhánh cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Chi nhánh Hải Phòng.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Trọng Phong, Giám đốc Chi nhánh đã trình bày Báo cáo sơ kết. Theo báo cáo, khó khăn lớn nhất của Chi nhánh là công tác thị trường, tìm kiếm công việc của các dự án có quy mô lớn; bên cạnh đó là những thay đổi, điều chỉnh về các quy chuẩn, tiêu chuẩn, thông tư, quy định liên quan đến hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, sự hỗ trợ và phối hợp có hiệu quả của các Phòng, đơn vị trong Công ty và sự cố gắng quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, trong 6 tháng đầu năm 2023 Chi nhánh đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận do Công ty giao. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Chi nhánh tiếp tục tập trung công tác đầu tư, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được  Công ty giao, tiếp tục giữ vững sự ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu đại diện cho các phòng, đơn vị, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tại Chi nhánh. Các ý kiến tham luận cơ bản thống nhất với Báo cáo sơ kết và kiến nghị một số giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế cũng như đóng góp các ý kiến để nâng cao năng suất lao động, công tác đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và công tác quản trị sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trung Kiên đã chỉ ra những khó khăn, thuận lợi, ghi nhận sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, người lao động của Chi nhánh, đề nghị Chi nhánh tăng cường công tác đào tạo tại chỗ, kiện toàn các bộ phận sản xuất của Chi nhánh nhất là việc cơ cấu bổ sung nhân lực thành lập bộ phận Thiết kế quy hoạch; tiếp tục rà soát, đề xuất công tác đầu tư trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất.

Cùng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Quảng đã thông báo tới Hội nghị kết quả sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 toàn công ty, với những khó khăn về thị trường, về sản lượng ký kết hợp đồng. Qua đó Tổng giám đốc yêu cầu lãnh đạo, cán bộ công nhân viên người lao động tích cực hơn nữa trong công tác tìm kiếm thị trường, quảng bá thương hiệu, quan hệ tiếp xúc với khách hàng, tổ chức sản xuất… Tổng giám đốc đề nghị Lãnh đạo Chi nhánh, tổ chức Công đoàn tại Chi nhánh và các tổ trưởng Công đoàn các bộ phận thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người lao động để tổng hợp, báo cáo tới Lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn Công ty kịp thời xem xét, cập nhật, hoàn chỉnh các quy chế, quy định (nếu cần). Đối với công tác bảo mật, Tổng Giám đốc yêu cầu Chi nhánh tiếp tục thực hiện nghiêm theo đúng quy định của Công ty; sớm hoàn thiện phòng BIM của Chi nhánh; tham mưu, đề xuất việc sử dụng khai thác phần diện tích còn lại trong khuôn viên của Chi nhánh.

Phát biểu giải đáp các ý kiến tham luận của các đại biểu tại Hội nghị, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Công ty, đồng chí Đào Trọng Phong đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty. Trong thời gian tới, bằng kế hoạch cụ thể Chi nhánh tiếp tục quyết tâm khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao trong năm 2023./.

Một số hình ảnh Hội nghị sơ kết của Chi nhánh.

CMB TỔ CHỨC KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 – 20/10/2023)

21/10/2023

Sáng ngày 20/10/2023, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chi tiết

CMB – TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

20/04/2024

Sáng 19/4/2024, CMB đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự Đại hội có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông.

Chi tiết

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

26/01/2024

Sáng 25/01/2024, CMB đã tổ chức hội thảo Khoa học công nghê, đổi mới sáng tạo, tham dự hội thảo có Lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ, công nhân viên người lao động.

Chi tiết