ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Được sự chỉ đạo và thống nhất của BCH Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, ngày 10/11/2022, Chi bộ Văn phòng Công ty long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, các quần chúng ưu tú và 15 Đảng viên trong chi bộ.

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022 có những thuận lợi và khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là công tác thị trường và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH đảng bộ Công ty, Chi bộ văn phòng đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Trung Kiên yêu cầu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2022-2025 cần xác định rõ các chỉ tiêu cụ thể, mục tiêu tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đào tạo để làm cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, góp phần cùng với Đảng bộ công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đại hội đã tín nhiệm tiếp tục bầu đồng chí Trần Hải Thanh, đồng chí Trần Thị Thuý Biên, đồng chí Lê Tấn Đạt vào cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Trần Hải Thanh, đồng chí Trần Thị Thuý Biên tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phạm Trung Kiên, ý kiến phát biểu tham luận của các đồng chí tham dự đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ đạt 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ và bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Hải Thanh khẳng định cấp uỷ nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ cùng với các đồng chí đảng viên, cán bộ CNV Văn phòng Công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Một số hình ảnh của Đại hội.

CMB TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023

16/10/2023

Ngày 13/10/2023, CMB tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên  và các đồng chí lãnh đạo Chi nhánh, cán bộ chủ chốt của Công ty, Chi nhánh.

Chi tiết

CMB TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

14/01/2023

Ngày 13/01/2023 tại Hà Nội, CMB tổ chức hội thảo khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chi tiết

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

20/07/2023

Ngày 19/07/2023, Chi nhánh Công ty tại thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Chi tiết