Dự án quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt nam thời kỳ 2021-2030, Tầm nhìn đến năm 2050

DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Chủ đầu tư:

Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam

Địa điểm/vị trí:

Toàn quốc

Dịch vụ tư vấn chính: 

Chủ trì thực hiện khảo sát, lập quy hoạch

DỰ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÓM CẢNG BIỂN, BẾN CẢNG, CẦU CẢNG, BẾN PHAO, KHU NƯỚC, VÙNG NƯỚC THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Chủ đầu tư:

Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam

Địa điểm/vị trí:

Toàn quốc

Dịch vụ tư vấn chính

Chủ trì thực hiện khảo sát, lập quy hoạch

DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG CẠN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Chủ đầu tư:

Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam

Địa điểm/vị trí:

Toàn quốc

Dịch vụ tư vấn chính: 

Liên danh thực hiện khảo sát, lập quy hoạch.

Khu công nghiệp DEEP C2A

14/07/2023

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hải Phòng Địa điểm/vị trí: Phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng Quy mô:  Tổng diện tích 513,4 ha, trong đó 396,7ha đất công nghiệp; Dịch vụ tư vấn chính:  Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ…

Chi tiết

Cảng Contaner Cái Mép thượng (TCCT & TCIT)

15/02/2022

Chủ đầu tư: Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Chi tiết

Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (BTPIZ)

Chi tiết