Dự án quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt nam thời kỳ 2021-2030, Tầm nhìn đến năm 2050

DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Chủ đầu tư:

Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam

Địa điểm/vị trí:

Toàn quốc

Dịch vụ tư vấn chính: 

Chủ trì thực hiện khảo sát, lập quy hoạch

DỰ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÓM CẢNG BIỂN, BẾN CẢNG, CẦU CẢNG, BẾN PHAO, KHU NƯỚC, VÙNG NƯỚC THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Chủ đầu tư:

Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam

Địa điểm/vị trí:

Toàn quốc

Dịch vụ tư vấn chính

Chủ trì thực hiện khảo sát, lập quy hoạch

DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG CẠN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Chủ đầu tư:

Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam

Địa điểm/vị trí:

Toàn quốc

Dịch vụ tư vấn chính: 

Liên danh thực hiện khảo sát, lập quy hoạch.

ICD Tân Cảng Long Bình

16/02/2022

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn

Chi tiết

Bến số 1,2 Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng

21/01/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng

Chi tiết

Dự án điện gió kết hợp khử mặn

16/02/2022

Chủ đầu tư: IAE và SUL (Vương quốc Bỉ)

Chi tiết