Dự án quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt nam thời kỳ 2021-2030, Tầm nhìn đến năm 2050

Chủ đầu tư:

Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam

Địa điểm/vị trí:

Toàn Quốc

Quy mô: 

Nhóm cảng biển số 1 gồm 05 cảng biển. Đến năm 2030 hàng hóa thông qua từ 305 đến 367 triệu tấn (hàng container từ 11 đến 15 triệu TEU); hành khách từ 162.000 đến 164.000 lượt khách.

Nhóm cảng biển số 2 gồm 6 cảng biển. Đến năm 2030 hàng hóa thông qua từ 172 đến 255 triệu tấn (hàng container từ 0,6 đến 1,0 triệu TEU); hành khách từ 202.000 đến 204.000 lượt khách.

Nhóm cảng biển số 3 gồm 8 cảng biển. Đến năm 2030 hàng hóa thông qua từ 138 đến 181 triệu tấn (hàng container đạt từ 1,8 đến 2,5 triệu TEU); hành khách từ 1,9 đến 2,0 triệu lượt khách.

Nhóm cảng biển số 4 gồm 5 cảng biển. Đến năm 2030 hàng hóa thông qua từ 461 đến 540 triệu tấn (hàng container từ 23 đến 28 triệu TEU); hành khách từ 1,7 đến 1,8 triệu lượt khách.

Nhóm cảng biển số 5 gồm 12 cảng biển. Đến năm 2030 hàng hóa thông qua từ 64 đến 80 triệu tấn (hàng container từ 0,6 đến 0,8 triệu TEU); hành khách từ 6,1 đến 6,2 triệu lượt khách.

Dịch vụ tư vấn chính: 

Chủ trì thực hiện khảo sát, lập quy hoạch.

Khu công nghiệp Nam Tiền Phong

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Deep C Nga (DCRU)

Chi tiết

Cảng Contaner Cát Lái

15/02/2022

Chủ đầu tư: Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Chi tiết

Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco

16/02/2022

Chủ đầu tư: NOSCO Shipyard

Chi tiết