Bến cảng Mỹ Thủy

Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP)

Địa điểm/vị trí:

Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Quy mô: 

Tổng diện tích cảng và hậu cần sau cảng 208ha; Tổng chiều dài bến 3.000m (10 bến), tiếp nhận tàu tổng hợp, container đến 100.000DWT

Dịch vụ tư vấn chính: 

Khảo sát; Lập mô hình toán; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Báo cáo nghiên cứu khả thi; Thiết kế cơ sở; Thiết kế bản vẽ thi công.

Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Chi tiết

Cảng xăng dầu ngoại quan Vân Phong

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Chi tiết

Cảng Contaner Cái Mép thượng (TCCT & TCIT)

15/02/2022

Chủ đầu tư: Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Chi tiết