Cảng xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Địa điểm/vị trí:

Huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Quy mô: 

01 cầu cảng tiếp nhận tàu 10.000DWT,
01 cầu cảng tiếp nhận tàu 25.000DWT,
01 cầu cảng tiếp nhận tàu 50.000DWT,
01 cầu cảng tiếp nhận tàu 150.000DWT;
công suất 11,7 triệu tấn/năm

Dịch vụ tư vấn chính: 

Khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế bản vẽ thi công.

Cảng xăng dầu ngoại quan Vân Phong

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Chi tiết

Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

16/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

Chi tiết

Cảng Tiên Sa

15/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng

Chi tiết