Cảng xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Địa điểm/vị trí:

Huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Quy mô: 

01 cầu cảng tiếp nhận tàu 10.000DWT,
01 cầu cảng tiếp nhận tàu 25.000DWT,
01 cầu cảng tiếp nhận tàu 50.000DWT,
01 cầu cảng tiếp nhận tàu 150.000DWT;
công suất 11,7 triệu tấn/năm

Dịch vụ tư vấn chính: 

Khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế bản vẽ thi công.

Cảng contaner Cái Mép Thượng (TCIT)

15/02/2022

Chủ đầu tư: Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Chi tiết

Cảng chuyên dụng Thép Hòa Phát – Dung Quất

24/03/2022

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất

Chi tiết

Cảng quốc tế Cam Ranh

15/02/2022

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tân cảng Petro Cam Ranh

Chi tiết