CMB – TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 07 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 5 THÁNG CUỐI NĂM

Sáng ngày 09/8/2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã tổ chức hội nghị sơ kết 07 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hải Phòng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Lê Hữu Quảng, Tổng giám đốc; các đồng chí trong Ban kiểm soát, Ban điều hành, lãnh đạo các chi nhánh và các trưởng, phó phòng công ty, chi nhánh.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hữu Quảng, Tổng giám đốc đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình các mặt hoạt động của Công ty trong 07 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2023.

 Trong 07 tháng đầu năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh đã hoàn thành kế hoạch đặt ra, doanh thu, lợi nhuận đạt trên 70% kế hoạch, các mặt hoạt động khác: Công tác đầu tư; hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thi đua, khen thưởng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Công ty đã tập trung nguồn lực, thực hiện hoàn thành nhiều dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, cũng còn những mặt hạn chế như: Sản lượng kí kết hợp đồng chưa hoàn thành theo kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ; một số hoạt động đầu tư, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chưa đạt được theo tiến độ đề ra.

Tại hội nghị, đồng chí Tổng giám đốc đã phân các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến các tồn tại hạn chế; nhận định những tháng còn lại năm 2023 sẽ còn rất khó khăn, nhất là về công tác thị trường, do vậy lãnh đạo công ty, chi nhánh, lãnh đạo các đơn vị cần phát huy vai trò, tính gương mẫu của người đứng đầu, phải quyết liệt hơn nữa, bám sát chức trách, nhiệm vụ được phân công để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Kết luận tại hội nghị Đồng chí Phạm Trung Kiên, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên toàn công ty đóng góp vào kết quả trong 7 tháng đầu năm 2023, đồng thời thống nhất với những nhận định về khó khăn trong 05 tháng cuối năm 2023 và những phương hướng, nhiệm vụ cần triển khai trong báo cáo của đồng chí Tổng giám đốc; đồng chí yêu cầu toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình, cố gắng phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Một số hình ảnh của hội nghị

CMB TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2024

27/01/2024

Chiều 25/01/2024, CMB tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và nhiêm vụ kinh doanh năm 2024.

Chi tiết

CMB – TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023 – 2028

27/04/2023

Chiều 26/4/2023, Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Chi tiết

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

26/01/2024

Sáng 25/01/2024, CMB đã tổ chức hội thảo Khoa học công nghê, đổi mới sáng tạo, tham dự hội thảo có Lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ, công nhân viên người lao động.

Chi tiết