CMB – TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 07 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 5 THÁNG CUỐI NĂM

Sáng ngày 09/8/2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã tổ chức hội nghị sơ kết 07 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hải Phòng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Lê Hữu Quảng, Tổng giám đốc; các đồng chí trong Ban kiểm soát, Ban điều hành, lãnh đạo các chi nhánh và các trưởng, phó phòng công ty, chi nhánh.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hữu Quảng, Tổng giám đốc đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình các mặt hoạt động của Công ty trong 07 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2023.

 Trong 07 tháng đầu năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh đã hoàn thành kế hoạch đặt ra, doanh thu, lợi nhuận đạt trên 70% kế hoạch, các mặt hoạt động khác: Công tác đầu tư; hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thi đua, khen thưởng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Công ty đã tập trung nguồn lực, thực hiện hoàn thành nhiều dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, cũng còn những mặt hạn chế như: Sản lượng kí kết hợp đồng chưa hoàn thành theo kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ; một số hoạt động đầu tư, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chưa đạt được theo tiến độ đề ra.

Tại hội nghị, đồng chí Tổng giám đốc đã phân các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến các tồn tại hạn chế; nhận định những tháng còn lại năm 2023 sẽ còn rất khó khăn, nhất là về công tác thị trường, do vậy lãnh đạo công ty, chi nhánh, lãnh đạo các đơn vị cần phát huy vai trò, tính gương mẫu của người đứng đầu, phải quyết liệt hơn nữa, bám sát chức trách, nhiệm vụ được phân công để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Kết luận tại hội nghị Đồng chí Phạm Trung Kiên, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên toàn công ty đóng góp vào kết quả trong 7 tháng đầu năm 2023, đồng thời thống nhất với những nhận định về khó khăn trong 05 tháng cuối năm 2023 và những phương hướng, nhiệm vụ cần triển khai trong báo cáo của đồng chí Tổng giám đốc; đồng chí yêu cầu toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình, cố gắng phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Một số hình ảnh của hội nghị

CMB GẶP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023

30/01/2023

Sáng 30/01/2023, CMB đã tổ chức gặp mặt, chúc tết đầu năm theo hình thức trực tuyến tại Văn phòng công ty và các điểm cầu tại Chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh và Tp.Hải Phòng.

Chi tiết

CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

08/07/2023

Chiều 07/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Chi tiết

ĐẠI HỘI CHỊ BỘ CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2022 – 2025

14/11/2022

Được sự chỉ đạo và thống nhất của BCH Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải, ngày 12/11/2022, Chi bộ Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Chi tiết